Stora Arbetsmarknadsdagen
image

Stort tack!

Den 24 maj 2012 genomfördes konferensen Stora Arbetsmarknadsdagen på Essinge konferenscenter
i Stockholm. 400 personer från skola och arbetsliv samlades kring frågan ”Går det att anpassa
utbildningsväsendet till den framtida arbetsmarknadens behov?” Tack alla deltagare, samarbetspartners,
medverkande och utställare som gjorde dagen till en succé. Stort Grattis till Jill Linner i Botkyrka som vann
Utställarjakten och en IPad. Planering pågår redan nu för 2013, hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar!


Stora Arbetsmarknadsdagen 2012

Den höga ungdomsarbetslösheten är ett av samhällets största problem. Samtidigt står den svenska arbetsmarknaden inför stora kompetensutmaningar. Generationsväxlingen är redan här och det råder diskrepans mellan ungdomars val av utbildning och arbetsmarknadens behov. Många branscher och arbetsplatser vittnar om kommande stora rekryteringsbehov. Enligt flera prognoser kommer det om några år att råda stor brist på bland annat tekniker och ingenjörer. Kommuner, landsting och staten behöver rekrytera 100.000 tals nya medarbetare. Många frågar sig om det går att anpassa utbildningsväsendet till den framtida arbetsmarknadens behov?


Bland landets 15-åringar och gymnasieelever finns en stor osäkerhet och en ökad nyfikenhet efter att få reda på vilken typ av arbetskraft som kommer att efterfrågas. Lönar sig utbildning? Hur ser rekryteringsbehoven ut? Vad ska man satsa på och vad ska man kanske undvika? Hur ser arbetsmarknaden ut där jag vill bo? Möjligheterna och utmaningarna är många!


Mot denna bakgrund får skolans studie- och yrkesvägledningen en allt viktigare roll att spela. Inte bara för att finna vägar att kanalisera ungdomarnas intressen och drömmar genom yrkes- och utbildningsval, utan även som länk till arbetsmarknaden och förmedlare av en realistisk och inspirerande bild av densamma. Kompetensförsörjning och utbildningsplanering är en för samhällsutvecklingen helt avgörande fråga.


Det är i korthet bakgrunden till Stora arbetsmarknadsdagen den 24 maj 2012. Konferensen, som var den första i sitt slag på nationell nivå, ville ge perspektivrika svar på alla dessa frågor.


Konferens:

För studie- och yrkesvägledare, skolpersonal, myndigheter och arbetsliv som vill skaffa sig mer kunskap och material kring arbetsliv, arbetsmarknad, kompetensbehov, branscher och eget företagande.


Kontakt

Gabriella Holm
Projektledare Skolsamverkan
gabriella@skolsamverkan.se
070 615 30 16