Stora Arbetsmarknadsdagen
image

08:30

Registrering, kaffe, utställning

09:30

Välkomna!

Gabriella Holm, Skolsamverkan AB och
Örjan Dahlbäck, Lärarfortbildning AB

09:40

Var kommer jobben att finnas?

Tord Strannefors, Arbetsförmedlingens prognoschef

10:30

Trender, prognoser, utmaningar och möjligheter

Johan Olsson, Utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv, Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL, Roger Syrén, utredare Fackförbundet ST, Lars Ilmoni, utbildning, forskning, innovation Företagarna

11:00

Kort bensträckare

11:15

Forts. Trender, prognoser, utmaningar och möjligheter

11:55

Från skola till arbete - hur är eleverna förberedda för arbetslivet?

Marie Hallander Larsson, koncernpersonaldirektör Swedbank och
Jonas Berg, VD ICA Maxi Södertälje

12:15

LUNCH

13:15 - 14:00

Dialogseminarier 1, utställning

14:10 - 14:55

Dialogseminarier 2, utställning

14:55

KAFFE, utställning

15:15

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning

Helen Ängmo, Överdirektör i Skolverket

15:40

Från skola till arbetsliv - Ungdomarnas syn på framtidsvalet

Ulrik Simonsson, VD Ungdomsbarometern

16:10

En arbetsmarknad för alla

Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet

16:30

Summering

Gabriella Holm, Skolsamverkan AB och
Örjan Dahlbäck, Lärarfortbildning AB

16:45

Mingel, utställning

18:00

Slut

Med reservation för ändringar

Ladda ner pdf-program, klicka här!