Stora Arbetsmarknadsdagen 2014
image

Ted Radgren

projektledare Sverige
Arbetsmarknadskunskap

Sophie Berg

kommunikatör
Arbetsmarknadskunskap

Lisbeth Lundahl

professor
Umeå universitet

Erik Nilsson

chef för utvecklings-
avdelningen
Skolverket

Ingvar Nilsson

nationalekonom

Helene Sjöberg

utbildningsstrateg
Regionsförbundet Östsam

Torild Carlsson

arbetslivspedagog

Lars Ilmoni

Ansvarig utbildning, forskning och innovation.
Företagarna

Marie Martinsson

Utredare.
Fackförbundet ST

Caroline Olsson

Sektionschef arbetslivssektionen, arbetsgivarpolitiska avdelningen.
Sveriges Kommuner och Landsting

Tobias Krantz

Chef utbildning, forskning & innovation.
Svenskt Näringsliv