Stora Arbetsmarknadsdagen 2014
image

08:30

Registrering, kaffe, utställning

09:30

Välkomna!

09:40

På tröskeln till framtiden – Lisbeth Lundahl, professor Umeå universitet

Idag spelar föräldrarnas utbildning och övriga resurser allt större roll för hur barn och unga klarar sig i skolan och hur väl de lyckas navigera i en formlig djungel av framtidsval. En av skolans största utmaningar är att kunna se till de enskilda elevernas behov och bidra till att kompensera för brister i hemmiljön – och en av politikernas viktigaste uppgifter är att ge skolan förutsättningar att klara den utmaningen.

10:10

Ungdomsarbetslöshetens prislapp - en hög och onödig kostnad –Ingvar Nilsson, nationalekonom

Unga som misslyckas i skolan påbörjar tidigt en resa i livet mot långvarigt och stundtals permanent utanförskap. Att undvika detta genom kloka insatser och genomtänkta sociala investeringar under och efter skoltiden leder - vid sidan av de mänskliga effekterna - till en ekonomisk avkastning en riskkapitalist knappast kan drömma om. Långsiktighet, samverkan och helhetssyn är viktigt för att lyckas.

10:45

Kort paus

11:00

Vilka kompetensutmaningar står vi inför? – Vad kan studie- och yrkesvägledningen bidra med?

Företrädare för Fackförbundet ST, Företagarna, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv ger sin bild.

11:40

Arbetsmarknadskunskap. Världens jobbigaste lektion - Världens inspiration!

Arbetsmarknadskunskap har träffat mer än 20 000 ungdomar mellan 10 -19 år i klassrummen de senaste åren. Inspirerat dem till medvetna val och till hopp om framtida jobb för att arbetsgivarna har stora kompetensbehov, men söker rätt kompetens. Ingen kommer anställa dem för att vara snälla. Helt enkelt så ger vi dem en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetsgivarperspektiv.

12:15

Lunch/utställning

13:15

Valbara seminarier

14:15

Kort paus, byte till plenumsalen

14:30

Skolan och omvärlden - om studie- och yrkesvägledningens roll

Erik Nilsson, chef för utvecklingsavdelningen, Skolverket

14:45

Studie- och yrkesvägledning, ett verktyg för att minska avhoppen från gymnasieskolan

Helene Sjöberg, utbildningsstrateg på Regionförbundet Östsam berättar om hur man regionalt arbetar i Plug In projektet, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhoppen i gymnasieskolan. Ibrahim Beganovic, studie- och yrkesvägledare och Camilla Johansson, lärare delare med sig av de metoder och arbetsätt de utvecklat lokalt inom projektet i Motala kommun.

15:15

Kaffe/utställning

15:45

Konsten att vända utvecklingen!

- vad kan studie- och yrkesvägledningen göra för att minska ungdomsarbetslösheten?

Arbetslivspedagog Torild Carlsson kommer att tala om myter och möjligheter på dagens arbetsmarknad och tillsammans med Wiveca Ekeblad och Anette Martinsson från Laholms kommun beskriva hur ett projekt för arbetssökande ungdomar övergick till att bli en framgångsrikt etablerad vägledningsverksamhet för alla åldrar. En verksamhet där studie- och yrkesvägledning är basen för sänkt arbetslöshet och dessutom visat sig vara till stor hjälp för ortens arbetsgivare i jakten på rätt arbetskraft.

16:30

Summering, avslutning, prisutdelning

 

Mingel, utställning

17:30

Slut

Med reservation för ändringar

Ladda ner program, klicka här